NaručiApp registracija

Osnovni podaci o tvrtki s kojom se osniva partnerstvo. Ove podatke ćemo koristiti za fakturiranje računa za mjesečne naknade.

Naziv tvrtke
OIB tvrtke
Adresa tvrtke
Kućni broj tvrtke
Poštanski broj tvrtke
Mjesto / grad tvrtke

Administrator je glavna osoba koja ima pristup svim postavkama aplikacije.

Ime administratora
Prezime administratora
Kontakt broj administratora
Print PIN
Email adresa administratora
Lozinka za prijavu
Ponovite lozinku